Pozemky pro bydlení

Prodej 21334 m2 , Láz Láz

Exkluzivní nabídka prodeje pozemků o celkové výměře 21 334 m2 v zastavitelném území obce Láz, okres Příbram.

Jedná se o pozemky parc. č. 431, 432 a 433/36 , které jsou dle ÚPD součástí zastavitelné plochy s označením B18 (plocha pro bydlení). Využití zastavitelné plochy B18, včetně řešených pozemků, je územním plánem podmíněno zpracováním územní studie. Územní plán vytváří podmínky pro plnohodnotné využití celé zastavitelné plochy B18, včetně řešených pozemků, a to pro rezidenční rozvoj a související využití.

Při plánování potenciální zástavby a navržení řešení v rámci územní studie musí být respektovány stanovené podmínky využití území a podmínky prostorového uspořádání. Typickou zástavbou v lokalitě by měly být objekty respektující svým hmotovým uspořádáním okolní zástavbu. Mělo by se jednat převážně o solitérní rodinné domy se souvisejícím zázemím na pozemcích o minimální výměře 800 m2, ze kterých je přípustné maximálně 35 % zastavět či zpevnit. Maximální výška zástavby je stanovena na 9,5 m a současně s požadavkem na 1 nadzemní podlaží s využitelným podkrovím.

Dle dostupných podkladů jsou pozemky lokalizovány v bezprostředním dosahu základních sítí technické infrastruktury – systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a zásobování elektrickou energií. Proto by připojení pozemku na technickou infrastrukturu nemělo představovat významný problém. Území obce Láz není plynofikováno, k vytápění je doporučeno využít environmentálně šetrných zdrojů energie. Územní plán Láz zároveň hodnotí kapacitu elektrizační soustavy na území obce jako dostatečnou i pro uvažovaný územní rozvoj.

Více informací na vyžádání.

14 990 000 Kč

za nemovitost, včetně provize

Typ
Prodej
Kategorie
Pozemky
Podkategorie
Bydlení
Provize
včetně provize

Kalkulačka hypoték


Zaujala Vás tato nemovitost?

Zpět na další nemovitosti

 

Designed by Brand Manufacture, developed by LeWeSt.cz